Zugló
    Zugló
Zugló   - F��ld, kert, telek
 
Kérem válasszon az alábbi alkategóriák közül:
egyéb kert és parkrendezés környezetvédelem
földmérés kertészet mezőgazdaság
 
  k��rnyezetv��delem
 
 REWOX Hungária Kft.
Város: 1141. Budapest
Utca: Örs vezér útja 68. 4190
Telefon: 06 1 221-2258
Fax: 06 1 221-2258
Mobil:
Weblap: www.rewox.hu
E-mail: mail@rewox.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Szolgáltatás - gyártás, forgalmazás
        *  Szolgáltatás - javítás, szervíz
        *  Szolgáltatás - tervezés, kivitelezés
Bemutatkozás:

TEVÉKENYSÉGI KÖR


Ipari és kommunális szennyvizek kezelése

Szennyvízkezelő kisműtárgyak és berendezések előregyártása
Mechanikai és biológiai szennyvízkezelési technológiák tervezése, kivitelezése
Integrált elektrofizikai szennyvízkezelési technológia tervezése, kivitelezése
Flotációs és elektroflotációs berendezések, ózonreaktorok gyártása, forgalmazása
Szennyvíz és csapadékvíz átemelők építése

Vízellátás, víztisztítás

Technológiai víztisztító és újrahasznosító berendezések tervezése, gyártása
Kompakt ivóvíztisztító berendezések gyártása, forgalmazása
Ózonreaktoros ivóvíz csírátlanító berendezések forgalmazása, szerelése

Környezeti kármentesítés

Környezeti állapotfelmérések, tényfeltárások készítése
Kármentesítési műszaki beavatkozási technológiák tervezése és kivitelezése
Talajvíz és felszíni víz monitoring rendszerek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése
Akkreditált szennyvíz-, felszíni víz-, talavíz és VH mintavételezés

Szolgáltatás

Üzemeltetés, szerviz, alkatrészellátás
Cseppfolyós és szilárd VH anyagok kitermelése, szállítása, kezelése
VH logisztika SCARABEUS informatikai rendszerrel

Székhely:

6500 Baja Síp u. 6.

Központi telephelyünk:

6713 Szeged Dorozsmai út 35.

Tel/Fax: 06 62 464-444

Fényképek:

 Fővárosi Levegőtisztaság-Védelmi Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Rákospatak u. 70-72. 5615
Telefon: 06 1 251-8727, 06 1 251-9085, 06 1 251-9086
Fax: 06 1 251-8727, 06 1 251-9085
Mobil:
Weblap: www.fla.hu
E-mail: mail@fla.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Szolgáltatás - kutatás, fejlesztés
Bemutatkozás:

Tevékenységünk
 

Tevékenységünk három fő csoportba osztható:

Akkreditált laboratóriumi mérések:

Részletesen itt: a minőség biztosítása


Környezetvédelmi műszaki szakértői tevékenységek:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75. § és 76. § figyelembevételével végzett teljes vagy részleges vizsgálat

- Előzetes környezetvédelmi vizsgálat. Újonnan létesülő technológia (folyamat, gép, eljárás, szolgáltatás stb.) esetében még a tervezés során érvényesíteni kell a környezetvédelem előírásait, melyek szerint új technológia csak úgy létesülhet, ha annak környezetszennyező hatásait megvizsgálták és ennek alapján a hatóság azt elfogadta. Tehát új technológia létesítésének engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi vizsgálatokat végzünk.

- Engedélykérelmeket állítunk össze (IPPC is).

- Környezetterhelési díj alapszámításainak elvégzését végezzük.

- Helyhezkötött légszennyező források szakértői emisszió vizsgálatát végezzük a kürtők, kémények esetében. Az igénytől függően meghatározzuk a légszennyező forrás kibocsátását rövid időszakra vagy negyedévre. Határárték túllépés esetén, kérésre javaslatot teszünk a megszüntetés módjára.

- Gépjárművek légszennyezőanyag-kibocsátásának vizsgálatát végezzük, a közúti forgalomban mozgó gépjárművek folyamatos mérésével, u.n. "füstradarral" (RSD-2000).

- Egyes munkahelyeken kialakuló légszennyezettség vizsgálatát is végezzük. Határérték túllépés esetén - amenyiben igény van rá - javaslatot teszünk a megszüntetés módjára.

- A környezeti levegő szennyezettségének vizsgálatát is elvégezzük, a mérések alapján szakértői értékeléssel.

- Egyes létesítmények üzemeltetése által a környezetben okozott zajterhelés vizsgálatát is vállaljuk, értékeléssel.

- Rendezési tervek komplex környezetvédelmi tervfejezeteit készítjük az építészeti tervekkel párhuzamosan.

Zöldfelület-gazdálkodási szakértés:

-Műszaki ellenőrzés a zöldfelületek karbantartási és beruházási (fejlesztési) feladatainak területén.

Fényképek:

 Geohidro Geotechnikai Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Tengerszem u. 25. 5621
Telefon: 06 1 468-2233
Fax: 06 1 468-2234
Mobil: 06 30 932-9804
Weblap: www.geohidro.hu
E-mail: geohidro@geohidro.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Szolgáltatás - kutatás, fejlesztés
Bemutatkozás:

C É G T Ö R T É N E T
S Z A K M A I,  K Ö Z É L E T I   T E V É K E N Y S É G
 

Cégünket 1990-ben alapítottuk a VIZITERV Mérnökszolgálati Vállalat (korábban Vízügyi Tervező Vállalat) és a DUNAHOLDING Rt. közreműködésével.

A Kft. személyi állománya korábban a VIZITERV Talajmechanikai Osztályán dolgozott. A korábbi társosztályokból alakult cégekkel és szakértőkkel az együttműködés folyamatos.

A cég 1992 óta teljesen magántulajdonban van, a tulajdonos Keszey Zsolt.

A cég jelenlegi létszáma 12 – 15 fő között változik, ebből négy fő a magasan képzett munkatárs. Szükség esetén a feladatoknak megfelelően speciális szakértőket alkalmazunk.

Az ügyvezető igazgató, Keszey Zsolt okl. vízépítőmérnök és okl. geotechnikai szakmérnök.

A referencia-listán felsorolt munkarészekben 1979 óta vesz részt geotechnikai, talajmechanikai, geológiai, hidrogeológiai területen tervezői, szakértői és művezetési, műszaki ellenőri tevékenységgel.

A Mérnöki Kamara Geotecnikai Tagozat Minősítő Bizottságának elnöke, a Közlekedéstudományi Egyesület Talajmechanikai Szakosztályának elnöke, az International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, Hidrológiai Társaság tagja, meghívott előadó a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán.

A GEOHIDRO Kft. a Tanácsadó Mérnökök és Építészek ( FIDIC ) Magyarországi Szövetségének alapító tagja. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának 1995 óta tagja.

A GEOHIDRO Kft. és az AQUA-TEST a.s. Praha (Cz) 50 – 50 %-os tulajdonosi részesedéssel 1998-ban megalapította a GEO-AQUA Kft.-t, amely elsősorban környezetvédelmi és hidrogeológiai munkákra vállalkozik

Tevékenységi kör, technikai felszereltség
 

A cég tevékenységi körét főbb vonatkozásaiban az alábbiakban adjuk meg:

Helyszíni vizsgálatok:

Ø      geotechnikai és környezetvédelmi megfigyelő rendszer telepítése és észlelése

Ø      környezeti állapotfelmérés és kármentesítés

Ø      talajfeltárás fúróberendezéssel és aknával, zavart és magmintavételezéssel

Ø      talajvízszintészlelő kutak építése, folyamatos észlelése

Ø      feltárásra kijelölt terület geodéziai felmérése

Ø      állapotfelvétel (épület, földmű)

Ø      földmunkák művezetése, tömörségmérés

Ø      szondázások, in situ talajvizsgálatok

Laboratóriumi vizsgálatok

Ø      talajosztályozó vizsgálatok

Ø      egyirányú nyomószilárdság vizsgálatok

Ø      vízáteresztőképesség, diszperzitás vizsgálatok

Ø      kompressziós vizsgálatok

Ø      triaxális vizsgálatok

Ø      tömöríthetőségi vizsgálatok

Ø      termoanalitikus vizsgálatok


Tervezői tevékenység

A GEOHIDRO KFT. az alábbiakban felsorolt tervezői és vezető tervezői jogosultságokkal rendelkezik:

Ø      GT-1               Geotechnika (tervezés és előmunkálatok)

Ø      V3a-1             Viziközművek közüzemei hálózatai

Ø      V3f-1              Víztárolók

Ø      V3j-1              Vízgazdálkodási környezet- és vízminőségvédelmi létesítmények

Ø      V5-1               Hidrogeológia

Ø      Környezeti felülvizsgáló

A speciális feladatokat megfelelő jogosultságokkal rendelkező alvállalkozók bevonásával oldjuk meg.

Szakértői tevékenység:

A GEOHIDRO KFT. az alábbiakban felsorolt szakértői és vezető szakértői jogosultságokkal rendelkezik:

Ø      É-GT-V           Geotechnikai vezető szakértő

Ø      SZÉS-2-a        Építőmesteri szerkezetek

Ø      SZGD              Geodézia

Ø      SZGT-3           Talajmechanika, alapozás, földművek, föld alatti műtárgyak

Ø      MüE-M-1        Mélyépítési mérnök műszaki ellenőr

Ø      W-V-13          Vízfeltárás, kútfúrás

Műszaki-technikai felszereltség
 

Feltárás

Cégünk BORRO tipusú talajfeltáró és szondázó berendezésekkel rendelkezik a talajfeltárások, helyszíni vizsgálatok és észlelőkutak építésének elvégzésére. Nagy átmérőjű mélyfúrásokat és kutakat alvállalkozók bevonásával készítjük el.

A feltárások során zavart és zavartalan (mag) mintákat, talajvízmintákat és környezetvédelmi mintákat tudunk venni.

Helyszíni vizsgálatok során vízszint- és vízminőség-mérést, szondázásokat, próbaszivattyúzásokat, nyeletés-vizsgálatokat tudunk végezni.

Laboratóriumi vizsgálatok
 

Laboratóriumunkban talajmechanikai, kőzetmechanikai azonosító és speciális vizsgálatokat tudunk végezni kompressziós, egyirányú és triaxiális, áteresztőképességi, tömöríthetőségi, termoanalitikai berendezésekkel. Vízminták teljes körű analitikai vizsgálatát is vállaljuk alvállalkozó bevonásával.

A laboratóriumunk Wykeham Farrance ELE, Santorius és MOM műszerekkel van felszerelve.

Feldolgozói munkák
Az eredmények feldolgozására, dokumentálására korszerű számítástechnikai infrastruktúra áll rendelkezésünkre a megfelelő (jogtiszta) felhasználói és speciális szakmai szoftverekkel

Fényképek:

 Konifo Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Erzsébet királyné útja 67. 5659
Telefon: 06 1 221-3877, 06 1 221-6114, 06 1 460-0929
Fax: 06 1 221-3877, 06 1 221-6114
Mobil:
Weblap: www.konifo.hu
E-mail: konifo@axelero.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Szolgáltatás - biztonság, biztonságtechnika
Bemutatkozás:

A Konifo Kft.-t 1995-ben alapítottuk, de 1990 óta foglalkozunk tűz és munkavédelemmel, valamint tanfolyamok szervezésével.

Cégünk fő célja:
-a tűz, munka és környezetvédelem területén felmerülő problémák gyors és szakszerű kezelése.

Cégünk tagja:
-a Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetségének, MSZ EN ISO 9001-2001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az ország bármely pontjáról várjuk jelentkezésüket!

Tűzvédelem

Tűzvédelmi dokumentációk készítése engedélyezési eljárásokhoz.
Tűzvédelmi Szabályzatok, Tűzriadótervek, tűzveszélyességi osztálybasorolások elkészítése.
Szakvélemény készítése, szakértői tevékenység végzése.
Tűzvédelmi szaktanácsadás, oktatás, szakvizsgáztatás, továbbképzés.
Elektromos és villámvédelmi rendszerek felülvizsgálata.
Tűzoltó készülékek, berendezések, tűzoltó vízforrások ellenőrzése, javítása, karbantartása, tűzvédelmi eszközök karbantartása.
Tűzjelző rendszerek tervezésének, telepítésének, karbantartásának megszervezése.
Folyamatos tűzvédelmi szaktevékenység végzése.

Munkavédelem

Munkavédelmi Szabályzatok, dokumentációk készítése, ezek elkészítésében való közreműködés.
Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése.
Munkabiztonsági szaktevékenység
veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése,
súlyos, csonkolásos, halálos munkabalesetek kivizsgálása,
egyéni védõ eszközök védõfelszerelések megállapítása.
Munkavédelemi minősítésre kötelezett gépek, berendezések minõsítő vizsgálatának elvégzése.
Munkavédelmi oktatások.
Folyamatos munkavédelmi tevékenység végzése.
Kockázatbecslés, -elemzése végzése.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi Szabályzat elkészítése, évenkénti aktualizálása.
Környezetvédelmi oktatás megtartása az állomány részére évente egy alkalommal.
Környezetvédelmi oktatási tematika és segédletek készítése, évenkénti aktualizálása.
Átfogó környezetvédelmi felmérés elkészítése és programjavaslat kialakítása a szerződéskötéstől számított egy hónapon belül.
Folyamatos szaktanácsadás, rendelkezésre állás.
Havi rendszerességű környezetvédelmi szemle megtartása, jegyzőkönyv készítése.

Fényképek:

 Mingeo Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Ráskai Lea u. 20. 5772
Telefon: 06 1 221-7378, 06 1 787-2768
Fax: 06 1 221-7378
Mobil:
Weblap:
E-mail: mingeo@chello.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Ipar - műszer, alkatrészgyártás
Bemutatkozás:

KÖRNYEZETVÉDELEM

GEOFIZIKAI MűSZERGYÁRTÁS

További telephelyünk:

1142 Budapest Kassai u. 96.

Fényképek:

 Syva Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Tengerszem u. 38. 5839
Telefon: 06 1 460-0798, 06 1 460-0799
Fax: 06 1 251-9238
Mobil:
Weblap:
E-mail: syvakft@t-online.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Oktatás - egyéb
        *  Szolgáltatás - irodai tevékenység, tanácsadás
        *  Szolgáltatás - jog
        *  Szolgáltatás - könyvelés, könyvvizsgálat
Bemutatkozás:

OKTATÁS, TANÁCSADÁS

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT, ADÓTANÁCSADÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

Fényképek:

 Techno Plus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.
Város: 1142. Budapest
Utca: Ráskai Lea u. 77. 6159
Telefon: 06 1 251-0823
Fax: 06 1 251-0823
Mobil:
Weblap:
E-mail: titkarsag@technoplus.t-online.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
Bemutatkozás:

KÖRNYEZETVÉDELEM

Fényképek:

 Aktivit Környezetvédelmi és Külkereskedelmi Kft.
Város: 1145. Budapest
Utca: Pétervárad u. 14. 7744
Telefon: 06 1 221-7865, 06 1 470-0125
Fax: 06 1 252-9940
Mobil:
Weblap: www.aktivit.hu
E-mail: info@aktivit.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Kereskedelem - egyéb
        *  Szolgáltatás - javítás, szervíz
Bemutatkozás:

KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRőMűSZEREK ÉS LABORESZKÖZÖK IMPORTJA, FORGALMAZÁSA, SZERVÍZE

Fényképek:

 Geo-Log Kft.
Város: 1145. Budapest
Utca: Colombus u. 17-23. 7859
Telefon: 06 1 363-5643
Fax: 06 1 363-5643
Mobil:
Weblap: www.geo-log.hu
E-mail: posta@geo-log.hu
Tevékenységi körök:
        *  Föld, kert, telek - környezetvédelem
        *  Szolgáltatás - kutatás, fejlesztés
Bemutatkozás:

Cégünket 1990-ben alapítottuk. A munkatársak a korábbi években az ELGI-ben szereztek gyakorlatot. 1998 májusától elváltunk az ELGI-tõl, azonban továbbra is szoros szakmai és tudományos kapcsolatban állunk. Jelenleg 7 fõfoglalkozású és 8-10 részfoglalkozású ill. nyugdíjas munkatárssal dolgozunk.

Fõ tevékenységeink: vízkutatás, kútvizsgálat, nyersanyagkutatás, radioaktív hulladék tároló kutatás, építésföldtan, környezetvédelem.
Mindezekkel kapcsolatosan mélyfúrás-geofizikai méréseket végzünk, melyekhez kiértékelés és szakvélemény készítése kapcsolódik.

Cégünk tulajdonosai a fúró vállalkozásoktól ill. megrendelõktõl független magánszemélyek, így szakvéleményünk korrekt és pártatlan. Munkánk színvonalának köszönhetõen meg­rendelõink köre évrõl-évre nõ, kb. 400 mérést végzünk évente. Szakmai felkészült­ségünknek és az országban egyedülálló szondáinknak köszönhetõen szinte bármely mélyfúrás-geofizikai ill. kútvizsgálati mérés elvégzését vállaljuk.
 

Az utóbbi idõben a vízkutatásban is megnövekedett a minõségi munka iránti igény. A víz bár az ipari termelés visszaesése és a lakossági vízárak erõteljes növekedése miatt a fogyasztás jelentõsen csökkent stratégiai jelentõségû nyersanyag lett. A csökkenõ mennyiségi igény mellett megnõtt a víz minõségével szemben támasztott követelmény.

Az ivóvíznél, az élelmiszeriparban (részben a mezõgazdaságban), valamint a (gyógy)fürdõknél jó minõségû, szennyezõdésektõl mentes vízre van igény. Rendkívül megnõtt az ásványvizek, a gyógyvizek és a termálvíz iránti kereslet. A geotermikus energia felhasználása -a vízkészlet megõrzését szolgáló visszasajtolási kötelezettség mellett is- jelentõsen nõ. A fenti szükségletek csak megbízható, jó minõségû és egyenletesen mûködõ kutakkal elégíthetõk ki. Mindezeknek csak akkor tehetünk eleget, ha a víztermelés az egyre szigorodó vízvédelmi és környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen történik. Nem véletlen, hogy az igényesebb vízmûvek jelentõs erõfeszítéseket tesznek az ISO 9001 szabvány elnyerése érdekében. Cégünknek ezekben a munkákban igen jelentõs gyakorlata van, megfelelõ mûszaki és tudományos háttérrel rendelkezik.

Fényképek:

Városunk
 

ECDL tanfolyamok
Start Oktatási Stúdió Kft. ECDL
Cégtudor
cegtudor.hu
Auchan - a sikermarket!
HyperLink
MAGYAR HÍRLAP
HyperLink
ECHO-FITNESS
HyperLink
HÍD TV
HyperLink
Fényreklám
HyperLink
Digi-Pro Kft.
HyperLink
REHAU ablakok
HyperLink
Leszokni a dohányzásról
HyperLink
Pátria TV
HyperLink
MEDICAL CENTER
HyperLink
Copyright (c) 2007. Cool Soft Kft. Minden jog fenntartva.